Brojke koje garantuju poverenje!
45stomatologa

Stalno zaposlena
u centru
20zubnih tehničara

Stalno zaposlenih
u centru
600kvadrata

Nova klinika
u centru Beograda
20.000pacijenata

Zadovoljnih pacijenata

Sve informacije o stomatologiji na jednom mestu

Preduslovi za ugradnju implantata

Pacijenti koji odlaze kod stomatologa da bi sanirali zube koji su propali ili nedostaju, često pred sobom imaju više izbora kako da reše ovaj gorući problem. Dve glavne ponude sa kojima se susreću pacijenti su sledeće:
 

devojka gleda ortopan

 

 

Oba ova rešenja nude potencijalnom pacijentu izbor između ekonomske pristupačnosti (proteze i protetski mostovi) i dugotrajnosti i pouzdanosti (zubni implanti).

 

Šta je neophodno za ugradnju implantata?

 

Kao kod svakog hirurškog zahvata, postoje neki preduslovi koji utiču na njihov uspeh (ili neuspeh). Pre nego što stručni implantolog krene sa ugradnjom implantata, on mora da bude upoznat sa zdravstvenim stanjem pacijenta. Neki od činilaca koji mogu da bitno utiču na ugradnju implanta su:
 

 • Gustina i kvalitet kostiju: da bi zubni implanti mogli da uspešno srastu sa vilicom, gustina i kvalitet kostiju su od ključnog značaja. Iz ovog razloga se implanti ne ugrađuju deci jer kod njih vilična kost nije još uvek dovoljna razvijena; kao ni trudnicama, jer je veća verovatnoća infekcije i neuspeha operacije. Međutim, nezadovoljavajuća koštana potpora se - u nekim slučajevima - može nadomestiti koštanim graftom ili manjim implantima.
   
 • Dobro opšte zdravlje: ugradnja implanta podrazumeva da će pacijent primiti lokalnu anesteziju tokom hirurške procedure. Zdravstveni problemi kao što su dijabetes, prekomerno konzumiranje alkohola, pušenje, rak, hemofilija, imunodeficijencija i bolesti vezivnih tkiva će smanjiti stopu uspešnosti operacije.
   
 • Zdrave desni: znatno utiču na uspešnu osteointergraciju implanta sa vilicom jerpružaju snažnu potporu. Parodontopatija znatno otežava srastanje implanta sa viličnom kosti.
   
 • Održavanje oralnog zdravlja: redovno pranje zuba i čišćenje međuzubnog prostora koncem, kao i posete stomatologu su ključni za ovu stavku. Posle ugradnje implanta, održavanje ovih dobrih navika i slušanje saveta za brzi oporavak će doprineti zdravlju i dugotrajnosti vaših implanta.
   

 


Naravno, kada uzmemo sve prethodno u obzir, jedini način na koji naš tim stručnjaka može da utvrdi da li vi - kao pacijent - ispunjavate uslove za ugradnju implanta jeste da sprovedu pregled vašeg oralnog zdravlja kao i rendgensko snimanje vilice da bi mogli da ocene kada može da se krene sa procedurom.


Neki uobičajeni problemi sa zubnim implantima

 

U većini slučajeva (~98%) dolazi do uspešne oseointegracije implantata i pacijenti se ne susreću sa bilo kakvim značajnim problemima sa svojim novim zubima. Ipak, iako je mogućnost mala, neophodno je napomenuti potencijalnim kandidatima za zubne implante kakvi problemi mogu da nastanu, šta ih uzrokuje, i kakva rešenja postoje za saniranje istih.
 

 • Neuspela oseointegracija: Oseointegracija podrazumeva srastanje implanta sa koštanom masom vilice, stvarajući čvrst oslonac za superstrukturu (abatment) i krunicu. Ako ne dođe do oseointegracije, ugradnja implanta se smatra neuspelom. Ovo prouzrokuje ispadanje implanta ili to da implant mora da se izvadi. U ovakvom slučaju, možete da se posavetujete sa implantologom oko ponovne ugradnje implanta ili vam može preporučiti drugo rešenje.
   
 • Nepravilna ugradnja implanta: Tokom hirurškog zahvata može da se dsei nepravilno ugrađivanje implanta. Komplikacije mogu da se pojave ako nastane problem usled položaja ili ugla pod kojim je implant usađen. Među njima spadaju: nepravilna oseointegracija, pritisak na okolne zube i nelagodnost, kao i labavost implanta. Ako se desi jedna od ovih komplikacija, preporučljivo je da se izvadi implant. Dobro razmislite kome ćete poveriti poverenje jer je izuzetno važno ko vam radi zubne implante.

 

covek snima zube

 

Rizici ugradnje zubnih implanta

 

 • Povreda sinusa: Ugradnja zubnog implanta u gornju vilicu može da ošteti paranazlne sinuse, što uzrokuje nelagodnost i može da dovede do infekcije. Vaš lekar može da vas posavetuje kako da rešite ovu situaciju.
   
 • Infekcija: kao i kod drugih zahvata oralne hirurgije, i ovde postoji rizik od infekcije. Implantolog će vam dati uputstva kako da održavate higijenu usta dok rezovi ne zarastu. Ako primetite bol, otok, ili curenje tečnosti iz reza, javite se vašem stomatologu. Možda će biti neophodne dodatne procedure radi saniranja infekcije desni ili kosti.
   
 • Povreda nerva: moguća je povreda nerva tokom operacije. Pre nego što se pristupi operaciji, preporučljivo je da se uradi rendgenski snimak da bi se utvrdio položaj nerva u vilici. Oštećenje nerva može da ima dugotrajne posledice po vašu vilicu, te je najbolje da popričate sa stručnim timom Dental Plaze pre zahvata.


Preduslov za uspešnju ugradnju zubnih implantata su svakako opšte stanje i gorenavedeni faktori, ali primat nad svim ima odabir implantologa koji će preduzeti sve mere da intervencija bude besprekorna.

Pozovite i zakažite pregled, na raspolaganju vam je tim od 35 vrhunskih doktora stomatologije.

Najnovije vesti

Imate pitanja?

banner img

Naš tim je tu za vas

Pitajte nas

Preduslovi za ugradnju implantata

Pacijenti koji odlaze kod stomatologa da bi sanirali zube koji su propali ili nedostaju, često pred sobom imaju više izbora kako da reše ovaj gorući problem. Dve glavne ponude sa kojima se susreću pacijenti su sledeće:
 

devojka gleda ortopan

 

 

Oba ova rešenja nude potencijalnom pacijentu izbor između ekonomske pristupačnosti (proteze i protetski mostovi) i dugotrajnosti i pouzdanosti (zubni implanti).

 

Šta je neophodno za ugradnju implantata?

 

Kao kod svakog hirurškog zahvata, postoje neki preduslovi koji utiču na njihov uspeh (ili neuspeh). Pre nego što stručni implantolog krene sa ugradnjom implantata, on mora da bude upoznat sa zdravstvenim stanjem pacijenta. Neki od činilaca koji mogu da bitno utiču na ugradnju implanta su:
 

 


Naravno, kada uzmemo sve prethodno u obzir, jedini način na koji naš tim stručnjaka može da utvrdi da li vi - kao pacijent - ispunjavate uslove za ugradnju implanta jeste da sprovedu pregled vašeg oralnog zdravlja kao i rendgensko snimanje vilice da bi mogli da ocene kada može da se krene sa procedurom.


Neki uobičajeni problemi sa zubnim implantima

 

U većini slučajeva (~98%) dolazi do uspešne oseointegracije implantata i pacijenti se ne susreću sa bilo kakvim značajnim problemima sa svojim novim zubima. Ipak, iako je mogućnost mala, neophodno je napomenuti potencijalnim kandidatima za zubne implante kakvi problemi mogu da nastanu, šta ih uzrokuje, i kakva rešenja postoje za saniranje istih.
 

 

covek snima zube

 

Rizici ugradnje zubnih implanta

 


Preduslov za uspešnju ugradnju zubnih implantata su svakako opšte stanje i gorenavedeni faktori, ali primat nad svim ima odabir implantologa koji će preduzeti sve mere da intervencija bude besprekorna.

Pozovite i zakažite pregled, na raspolaganju vam je tim od 35 vrhunskih doktora stomatologije.

Najnovije vesti

DENTAL PLAZA CALL CENTER 08-22

NE STIDI SE, POKAŽI ZUBE!