letnja akcija letnja akcija
Brojke koje garantuju poverenje!
27stomatologa

Stalno zaposlena
u centru
20zubnih tehničara

Stalno zaposlenih
u centru
700kvadrata

Klinika
u centru Beograda
15.000pacijenata

Zadovoljnih pacijenata

Sve informacije o stomatologiji na jednom mestu

Apikotomija

stomatoloska ordinacija

 

1. Šta je to apikotomija?

 

Apikotomija je hirurška intervencija koja se izvodi u lokalnoj anesteziji, a u toku koje se odseca vrh korena, uklanjajući zajedno i patološki proces (gnojna formacija) koji se na njemu stvorio. Drugačije se naziva i resekcija vrha korena zuba. U tom procesu se najčešće eliminišu formiralni periapikalni procesi ili ciste. Ova oralno hirurška intervencija produžava trajanje zuba i sprečava njihov prevremeni gubitak.

 

2. Kada se radi apikotomija?


Ukoliko konzervativno lečenje, odnosno lečenje kanala, ne daje rezultate - onda se pristupa hirurškoj intervenciji (apikotomiji). Zahvaljujući apikotomiji omogućava se da zub ostane i dalje u vilici. To je od velikog značaja za planiranje nekog budućeg protetskog rada.

 

Ova intervencija se obavlja isključivo na zubima koji su ,,mrtvi“, odnosno na zubima iz kojih je uklonjen nerv i obavljena odgovarajuća endodontska terapija.

 

3. Kakva je procedura apikotomije?

 

Nakon davanja lokalne anestezije hirurškim putem formira se pristupni rez u visini projekcije zahvaćenog korena zuba, tj. „odižu“ se desni u regiji zahvaćenog zuba, nakon čega se posebnim borerima pristupa prostoru oko vrha korena kada se on odstranjuje kao i hronični periapikalni proces sa zahvaćenom kosti oko njega. Kanal korena zuba prethodno mora biti definitivno napunjen. Ukoliko nije moguće pre resekcije vrha korena sprovesti konzervativnu terapiju, apikotomija se može izvesti sa retrogradnim punjenjem, uz korišćenje savremenih materijala koji služe samo u te svrhe. Nakon toga, desni se vraćaju na mesto i ušivaju.

 

stomatoloska operacija

 

4. Kako izgleda priprema za resekciju vrha korena zuba?

 

Pre svega potrebno je uraditi adekvatan rendgen snimak. Važno je napomenuti pacijenti naše ordinacije imaju mogućnost da snimanje zuba obave u prostorijama same ordinacije, čime štedimo njihovo vreme i skraćujemo trajanje dijagnostike i priprema za predstojeće intervencije.


Analizom snimka stomatolog će zatim odrediti veličinu procesa i njegovu udaljenost od okolnih anatomskih struktura. Na osnovu svih dobijenih informacija i pregleda pacijenta, specijalista oralne hirurgije procenjuje opravdanost potencijalnog oralno-hirurškog zahvata. Razmatra se da li postoji još neka mogućnost da se zub izleči konzervativno. Ukoliko se zaključi da je u tom slučaju apikotomija najadekvatnije rešenje, sa pacijentom se dogovaramo oko daljeg rada. 

5. Da li je apikotomija bezbolna intervencija?


Apikotomija je bezbolna procedura koja se izvodi u lokalnoj anesteziji u trajanju do 30 minuta. Kada su u pitanju pacijenti koji se plaše stomatoloških i hirurških intervencija može se primeniti analgosedacija. Dental Plaza pruža i ovu mogućnost svojim pacijentima


6. Apikotomija – oporavak i postoperativni proces?

 

 

Kada je u pitanju apikotomija, oporavak je veoma kratak. Poželjno je jesti prohlađenu, mekaniju hranu i smanjiti fizičku aktivnost tog dana.

 

7. Ko obavlja apikotomiju?


Zahvat apikotomije obavljaju isključivo specijalisti oralne hirurgije. Stomatoloska ordinacija Dental Plaza ništa ne prepušta slučaju.

 

8. Da li su svi zubi za apikotomiju?

 

Nisu svi zubi sa hroničnim periapikalnim procesima indikovani za apikotomiju. Apikotomija je kratkotrajna procedura koja daje dobre rezultate, ali uvek prvo treba probati sa sanacijom hroničnih procesa endodontskim (konzervativnim) putem, jer nam današnji napredak endodoncije to omogućava. U slučajevima upornih sekrecija kroz fistulozne otvore i ne povlačenja istih, pristupa se apikotomiji. Apikotomiju treba uraditi kada zubi ne reaguju na konzervativnu terapiju i kada se svaki put nakon zatvaranja zuba javi akutna infekcija.

 

stomatoloski radnici i pacijent u ordinaciji

 

Dijagnozu hroničnih periapikalnih procesa postavljamo na osnovu kliničnog pregleda i rendgen snimka, na osnovu koga procenjujemo oblik, veličinu, lokalizaciju i strukturu hroničnih periapikalnih procesa. Resekcija korena zuba podrazumeva dobru konzervativnu pripremu zuba koji se želi apikotomirati, kao i analizu opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i lokalnih anatomskih struktura koji se ne smeju povrediti.

 

9. Da li nakon apikotomije može doći do komplikacija?


Nakon izvedene intervencije apikotomije ne postoje komplikacije. Stomatoloska ordinacija Dental Plaza daje vam sve garancije na sigurnost. 

 

1st name brand in serbia

Najnovije vesti

Imate pitanja?

banner img

Naš tim je tu za vas

Pitajte nas

Apikotomija

stomatoloska ordinacija

 

1. Šta je to apikotomija?

 

Apikotomija je hirurška intervencija koja se izvodi u lokalnoj anesteziji, a u toku koje se odseca vrh korena, uklanjajući zajedno i patološki proces (gnojna formacija) koji se na njemu stvorio. Drugačije se naziva i resekcija vrha korena zuba. U tom procesu se najčešće eliminišu formiralni periapikalni procesi ili ciste. Ova oralno hirurška intervencija produžava trajanje zuba i sprečava njihov prevremeni gubitak.

 

2. Kada se radi apikotomija?


Ukoliko konzervativno lečenje, odnosno lečenje kanala, ne daje rezultate - onda se pristupa hirurškoj intervenciji (apikotomiji). Zahvaljujući apikotomiji omogućava se da zub ostane i dalje u vilici. To je od velikog značaja za planiranje nekog budućeg protetskog rada.

 

Ova intervencija se obavlja isključivo na zubima koji su ,,mrtvi“, odnosno na zubima iz kojih je uklonjen nerv i obavljena odgovarajuća endodontska terapija.

 

3. Kakva je procedura apikotomije?

 

Nakon davanja lokalne anestezije hirurškim putem formira se pristupni rez u visini projekcije zahvaćenog korena zuba, tj. „odižu“ se desni u regiji zahvaćenog zuba, nakon čega se posebnim borerima pristupa prostoru oko vrha korena kada se on odstranjuje kao i hronični periapikalni proces sa zahvaćenom kosti oko njega. Kanal korena zuba prethodno mora biti definitivno napunjen. Ukoliko nije moguće pre resekcije vrha korena sprovesti konzervativnu terapiju, apikotomija se može izvesti sa retrogradnim punjenjem, uz korišćenje savremenih materijala koji služe samo u te svrhe. Nakon toga, desni se vraćaju na mesto i ušivaju.

 

stomatoloska operacija

 

4. Kako izgleda priprema za resekciju vrha korena zuba?

 

Pre svega potrebno je uraditi adekvatan rendgen snimak. Važno je napomenuti pacijenti naše ordinacije imaju mogućnost da snimanje zuba obave u prostorijama same ordinacije, čime štedimo njihovo vreme i skraćujemo trajanje dijagnostike i priprema za predstojeće intervencije.


Analizom snimka stomatolog će zatim odrediti veličinu procesa i njegovu udaljenost od okolnih anatomskih struktura. Na osnovu svih dobijenih informacija i pregleda pacijenta, specijalista oralne hirurgije procenjuje opravdanost potencijalnog oralno-hirurškog zahvata. Razmatra se da li postoji još neka mogućnost da se zub izleči konzervativno. Ukoliko se zaključi da je u tom slučaju apikotomija najadekvatnije rešenje, sa pacijentom se dogovaramo oko daljeg rada. 

5. Da li je apikotomija bezbolna intervencija?


Apikotomija je bezbolna procedura koja se izvodi u lokalnoj anesteziji u trajanju do 30 minuta. Kada su u pitanju pacijenti koji se plaše stomatoloških i hirurških intervencija može se primeniti analgosedacija. Dental Plaza pruža i ovu mogućnost svojim pacijentima


6. Apikotomija – oporavak i postoperativni proces?

 

 

Kada je u pitanju apikotomija, oporavak je veoma kratak. Poželjno je jesti prohlađenu, mekaniju hranu i smanjiti fizičku aktivnost tog dana.

 

7. Ko obavlja apikotomiju?


Zahvat apikotomije obavljaju isključivo specijalisti oralne hirurgije. Stomatoloska ordinacija Dental Plaza ništa ne prepušta slučaju.

 

8. Da li su svi zubi za apikotomiju?

 

Nisu svi zubi sa hroničnim periapikalnim procesima indikovani za apikotomiju. Apikotomija je kratkotrajna procedura koja daje dobre rezultate, ali uvek prvo treba probati sa sanacijom hroničnih procesa endodontskim (konzervativnim) putem, jer nam današnji napredak endodoncije to omogućava. U slučajevima upornih sekrecija kroz fistulozne otvore i ne povlačenja istih, pristupa se apikotomiji. Apikotomiju treba uraditi kada zubi ne reaguju na konzervativnu terapiju i kada se svaki put nakon zatvaranja zuba javi akutna infekcija.

 

stomatoloski radnici i pacijent u ordinaciji

 

Dijagnozu hroničnih periapikalnih procesa postavljamo na osnovu kliničnog pregleda i rendgen snimka, na osnovu koga procenjujemo oblik, veličinu, lokalizaciju i strukturu hroničnih periapikalnih procesa. Resekcija korena zuba podrazumeva dobru konzervativnu pripremu zuba koji se želi apikotomirati, kao i analizu opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i lokalnih anatomskih struktura koji se ne smeju povrediti.

 

9. Da li nakon apikotomije može doći do komplikacija?


Nakon izvedene intervencije apikotomije ne postoje komplikacije. Stomatoloska ordinacija Dental Plaza daje vam sve garancije na sigurnost. 

 

1st name brand in serbia

Najnovije vesti

DENTAL PLAZA CALL CENTER 08-22

NE STIDI SE, POKAŽI ZUBE!