Brojke koje garantuju poverenje!
27stomatologa

Stalno zaposlena
u centru
20zubnih tehničara

Stalno zaposlenih
u centru
700kvadrata

Klinika
u centru Beograda
15.000pacijenata

Zadovoljnih pacijenata

Sve informacije o stomatologiji na jednom mestu

Gađenje na protezu – česta pojava?

Stomatoloska protetika je grana stomatologije koja se bavi nedoknadom izgubljenih tkiva usne duplje, pomoću protetskih nadoknada. Totalna zubna proteza je vrsta mobilne zubne nadoknade koja predstavlja sredstvo protetskog lečenja bezubih pacijenata.

 

Ovim rešenjem se nadoknađuju izgubljeni zubi i omogućuje se samo delimična obnova narušenih funkcija. U našoj zemlji, kao i u zemljama okruženja ovakav vid terapije je čest kod pacijenata srednje i starije životne dobi.

 

Stomatoloska ordinacija Dental Plaza danas vam otkriva sve što treba da znate o totalnoj protezi. 

Stomatološka protetika i totalna proteza – zaostavštvina prošlosti?

 

Stomatologija je usko povezana sa tehnološkim razvojem, kao i sa razvojem stomatoloških materijala. Tehnološki napredak omogućio je niz savremenih protokola u terapiji bezubosti. Terapija totalnim zubnim protezama, kao definitivno rešenje bezubosti, postaje istorija. Razlozi za takvo nešto su višestruki.

 

 

Terapija bezubih pacijenata totalnim protezama predstavlja dugotrajan proces, a ovakva terapija nije rešenje zauvek. Zbog nefiziološkog prenosa pritiska žvakanja dolazi do anatomskih i morfoloških promena mekih i koštanih struktura. Totalne proteze neće odgovarati izmenjenim uslovima, pa su zbog toga mnogi pacijenti primorani da često dolaze na različite vrste korektura, podlaganja ili reparatura proteza. Neretko, pacijenti su primorani na izradu potpuno novih totalnih proteza u vrlo kratkom vremenskom intervalu. 

 

Da li totalne proteze negativno utiču na kvalitet života pacijenata?

 

Komfor pacijenata je izrazito smanjen nošenjem totalnih proteza. Najčešće žalbe pacijenata su usmerene na bol i pritisak koji vrši totalna proteza na meka tkiva. Već nakon nekoliko dana od predaje proteze pacijentu, mogu se javiti „ranice“ na mekim tkivima u usnoj duplji. To se naročito odnosi na delove mekog tkiva na koji naležu rubovi proteze koji su jako tvrdi i rigidni. Ovakve situacije svakako smanjuju kvalitet života.

 

stomatoloska ordinacija


Prilikom žvakanja čvrste i lepljive hrane često dolazi do „spadanja“ proteze. To može biti jako frustrirajuće za pacijente koji su pre početka terapije očekivali potpunu funkcionalnu i estetsku rehabilitaciju u svojim ustima. Umesto uživanja u obroku, osuđeni su na odlazak u apoteku i kupovinu različitih sredstava za lepljenje proteza.

 

Totalna proteza je strano telo u ustima. Pojedinim pacijentima to predstavlja nepremostivu prepreku. Imaju osećaj da je proteza glomazna i sam pokušaj njenog unošenja u usta budi nagon na mučninu, gađenje i povraćanje. Ma koliko da se trude, ovi pacijenti ne mogu uživati u ovakvom terapijskom rešenju njihove bezubosti. Totalne proteze bivaju mnogo češće u čaši sa vodom ili zamotane u ubruse u torbi, nego u ustima pacijenta.

 

Kada je u pitanju totalna proteza, cena je ono što mnoge pacijente opredeljuje za ovaj vid rešenja. Međutim, vrlo brzo se možete I pokajati. Zbog ovakvog terapijskog rešenja pacijenti mogu biti jako nezadovoljni, uplašeni i sa manjkom samopouzdanja. Sama pomisao da tokom razgovora, smejanja ili prilikom jela može doći do „spadanja“ proteze je jako zabrinjavajuća za pacijente.

 

Stomatoloska ordinacija Dental Plaza tu je da vam uvek ukaže na sve nedostatke pojedinih metoda rada. Stomatoloska protetika jeste rešenje u mnogim slučajevima, ali da li je najbolje? 

 

Terapija bezubosti – sadašnjost i budućnost

 

Savremena terapija obuhvata primenu dentalnih implantata u rešavanju problema bezubosti. Ovakav savremeni koncept ( ugradnja implantata ) je jako značajan za pacijenta, koji dobija fiksni rad. Krunice i mostovi na implantatima su fiksni radovi, koje pacijent ne može sam izvaditi iz usta. Ugradnja implantata je danas garancija mnogo većeg komfora, veće funkcionalnosti i estetike.

 

Implantno nošene nadoknade, odnosno implantno poduprte nadoknade, kao što i samo ime kaže, sva opterećenja kojima su izložena u toku funkcija preko implantata prenose na koštanu podlogu, skoro identično kao i prirodni zubi. Prema vrsti materijala od koga se izgrađuju, krunične nadoknade mogu biti metalo-keramičke i bezmetalne. Implantno nošeni mostovi se vezuju za implantne nosače dentalnim cementom ili fiksacionim zavrtnjima.Bez zuba koji funkcijom žvakanja čuvaju viličnu kost, dolazi do laganog gubitka kosti. S obzirom na to da je kost potpora mišićima lica, kako ona nestaje smanjuje se i mišićna masa tako da lice poprima staračke karakteristike, te nastaju funkcionalni i estetski problemi. Upravo fiksni radovi na dentalnim implantatima omogućavaju zaustavljanje procesa gubitka kosti, dajući celoj konturi lica mladalački izgled.

 

Pacijenti sa ovakvim terapijskim rešenjem imaju mnogo veće samopouzdanje i mnogo su zadovoljniji svojim životom.

 

Za razliku od totalnih zubnih proteza koji zadržavaju samo polovinu snage zagriza, fiksni radovi na implantatima zadržavaju snagu zagriza prirodnih zuba. Ugradnja implantata definitivno je mnogo isplativije i prijatnije rešenje nego totalna proteza. Cena je ono što u mnogim slučajevima pacijente, pogotovo starije, odvuče na stranu na kojoj je totalna proteza. Cena joj je mnogo manja nego ugradnja implantata, što je u svakom slučaju u srazmeri sa kvalitetom osećaja koji pacijent ima.


Za dugovečnost implantata i protetskih radova na njima, najvažnije je pravilno održavanje oralne higijene koja se sprovodi po savetu stomatologa, kao i redovni kontrolni stomatološki pregledi. Naša stomatoloska ordinacija na raspolaganju je svim pacijentima za detaljne savete koji se tiču oralne higijene. 

 

Najnovije vesti

Imate pitanja?

banner img

Naš tim je tu za vas

Pitajte nas

Gađenje na protezu – česta pojava?

Stomatoloska protetika je grana stomatologije koja se bavi nedoknadom izgubljenih tkiva usne duplje, pomoću protetskih nadoknada. Totalna zubna proteza je vrsta mobilne zubne nadoknade koja predstavlja sredstvo protetskog lečenja bezubih pacijenata.

 

Ovim rešenjem se nadoknađuju izgubljeni zubi i omogućuje se samo delimična obnova narušenih funkcija. U našoj zemlji, kao i u zemljama okruženja ovakav vid terapije je čest kod pacijenata srednje i starije životne dobi.

 

Stomatoloska ordinacija Dental Plaza danas vam otkriva sve što treba da znate o totalnoj protezi. 

Stomatološka protetika i totalna proteza – zaostavštvina prošlosti?

 

Stomatologija je usko povezana sa tehnološkim razvojem, kao i sa razvojem stomatoloških materijala. Tehnološki napredak omogućio je niz savremenih protokola u terapiji bezubosti. Terapija totalnim zubnim protezama, kao definitivno rešenje bezubosti, postaje istorija. Razlozi za takvo nešto su višestruki.

 

 

Terapija bezubih pacijenata totalnim protezama predstavlja dugotrajan proces, a ovakva terapija nije rešenje zauvek. Zbog nefiziološkog prenosa pritiska žvakanja dolazi do anatomskih i morfoloških promena mekih i koštanih struktura. Totalne proteze neće odgovarati izmenjenim uslovima, pa su zbog toga mnogi pacijenti primorani da često dolaze na različite vrste korektura, podlaganja ili reparatura proteza. Neretko, pacijenti su primorani na izradu potpuno novih totalnih proteza u vrlo kratkom vremenskom intervalu. 

 

Da li totalne proteze negativno utiču na kvalitet života pacijenata?

 

Komfor pacijenata je izrazito smanjen nošenjem totalnih proteza. Najčešće žalbe pacijenata su usmerene na bol i pritisak koji vrši totalna proteza na meka tkiva. Već nakon nekoliko dana od predaje proteze pacijentu, mogu se javiti „ranice“ na mekim tkivima u usnoj duplji. To se naročito odnosi na delove mekog tkiva na koji naležu rubovi proteze koji su jako tvrdi i rigidni. Ovakve situacije svakako smanjuju kvalitet života.

 

stomatoloska ordinacija


Prilikom žvakanja čvrste i lepljive hrane često dolazi do „spadanja“ proteze. To može biti jako frustrirajuće za pacijente koji su pre početka terapije očekivali potpunu funkcionalnu i estetsku rehabilitaciju u svojim ustima. Umesto uživanja u obroku, osuđeni su na odlazak u apoteku i kupovinu različitih sredstava za lepljenje proteza.

 

Totalna proteza je strano telo u ustima. Pojedinim pacijentima to predstavlja nepremostivu prepreku. Imaju osećaj da je proteza glomazna i sam pokušaj njenog unošenja u usta budi nagon na mučninu, gađenje i povraćanje. Ma koliko da se trude, ovi pacijenti ne mogu uživati u ovakvom terapijskom rešenju njihove bezubosti. Totalne proteze bivaju mnogo češće u čaši sa vodom ili zamotane u ubruse u torbi, nego u ustima pacijenta.

 

Kada je u pitanju totalna proteza, cena je ono što mnoge pacijente opredeljuje za ovaj vid rešenja. Međutim, vrlo brzo se možete I pokajati. Zbog ovakvog terapijskog rešenja pacijenti mogu biti jako nezadovoljni, uplašeni i sa manjkom samopouzdanja. Sama pomisao da tokom razgovora, smejanja ili prilikom jela može doći do „spadanja“ proteze je jako zabrinjavajuća za pacijente.

 

Stomatoloska ordinacija Dental Plaza tu je da vam uvek ukaže na sve nedostatke pojedinih metoda rada. Stomatoloska protetika jeste rešenje u mnogim slučajevima, ali da li je najbolje? 

 

Terapija bezubosti – sadašnjost i budućnost

 

Savremena terapija obuhvata primenu dentalnih implantata u rešavanju problema bezubosti. Ovakav savremeni koncept ( ugradnja implantata ) je jako značajan za pacijenta, koji dobija fiksni rad. Krunice i mostovi na implantatima su fiksni radovi, koje pacijent ne može sam izvaditi iz usta. Ugradnja implantata je danas garancija mnogo većeg komfora, veće funkcionalnosti i estetike.

 

Implantno nošene nadoknade, odnosno implantno poduprte nadoknade, kao što i samo ime kaže, sva opterećenja kojima su izložena u toku funkcija preko implantata prenose na koštanu podlogu, skoro identično kao i prirodni zubi. Prema vrsti materijala od koga se izgrađuju, krunične nadoknade mogu biti metalo-keramičke i bezmetalne. Implantno nošeni mostovi se vezuju za implantne nosače dentalnim cementom ili fiksacionim zavrtnjima.Bez zuba koji funkcijom žvakanja čuvaju viličnu kost, dolazi do laganog gubitka kosti. S obzirom na to da je kost potpora mišićima lica, kako ona nestaje smanjuje se i mišićna masa tako da lice poprima staračke karakteristike, te nastaju funkcionalni i estetski problemi. Upravo fiksni radovi na dentalnim implantatima omogućavaju zaustavljanje procesa gubitka kosti, dajući celoj konturi lica mladalački izgled.

 

Pacijenti sa ovakvim terapijskim rešenjem imaju mnogo veće samopouzdanje i mnogo su zadovoljniji svojim životom.

 

Za razliku od totalnih zubnih proteza koji zadržavaju samo polovinu snage zagriza, fiksni radovi na implantatima zadržavaju snagu zagriza prirodnih zuba. Ugradnja implantata definitivno je mnogo isplativije i prijatnije rešenje nego totalna proteza. Cena je ono što u mnogim slučajevima pacijente, pogotovo starije, odvuče na stranu na kojoj je totalna proteza. Cena joj je mnogo manja nego ugradnja implantata, što je u svakom slučaju u srazmeri sa kvalitetom osećaja koji pacijent ima.


Za dugovečnost implantata i protetskih radova na njima, najvažnije je pravilno održavanje oralne higijene koja se sprovodi po savetu stomatologa, kao i redovni kontrolni stomatološki pregledi. Naša stomatoloska ordinacija na raspolaganju je svim pacijentima za detaljne savete koji se tiču oralne higijene. 

 

Najnovije vesti

DENTAL PLAZA CALL CENTER 08-22

NE STIDI SE, POKAŽI ZUBE!